Join our team

Informations Privacy policy

Below are the rules regarding the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of services available at GOGOmedia.pl.

§ 1 Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych w Serwisie GOGOmedia.pl

§ 2 Dane Administratora

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Hello World! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252805728, REGON: 384756134, KRS: 0000811328

§ 3 Dane osobowe

 1. Dane osobowe są przechowywane, wykorzystywane, przekazywane lub w inny sposób przetwarzane zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w zakresie – pod względem treści i czasu – indywidualnym. Cele w jakich przetwarzanie danych następuje, obejmują: udzielanie odpowiedzi na pytania, reklamacje, marketing usług własnych oraz podmiotów trzecich oraz świadczenie usług. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym usługodawcom zewnętrznym w celu ich dalszego przetwarzania. Administrator wymaga, aby takie podmioty trzecie przetwarzały przekazane dane osobowe w oparciu o wydane im instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych. We wszystkich pozostałych przypadkach przekazywania danych osobowych, wymagana jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą. Administrator gwarantuje, że nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim, co jednak nie wyklucza przekazania danych osobowych Użytkowników organom państwowym, na podstawie przepisów odrębnych.
 2. Przekazane przez Użytkownika dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi. Jeżeli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach promocyjnych, Administrator będzie wykorzystywać te dane osobowe w takim celu, aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie unieważnić swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz § 4).
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego Serwisu. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały na swojej stronie internetowej.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

§ 4 Cookies

1. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki, które pozwalają porównać wizyty nowych i poprzednich użytkowników, zrozumieć jak korzystają z Serwisu i dostarczyć dane, które pozwolą usprawnić korzystanie ze strony w przyszłości. Ciasteczka nie przekazują osobistych informacji o użytkowniku i żadne identyfikowalne dane nie są zapisywane. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i używane jedynie do usprawniania sposobu działania Serwisu. Aktywnie korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, szczególnie jeśli kontynuuje nawigację po wyświetleniu informacji o stosowaniu plików cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies. Ustawienia plików cookies można w dowolnym czasie indywidualnie dostosować, włączając lub wyłączając poszczególne kategorie plików cookies, jednak wówczas nie wszystkie funkcje Serwisu mogą działać poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce należy wybrać poniższe strony:

§ 5 Postanowienia końcowe

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT, znajdującej się na stronie głównej Serwisu.

Is it time to get in touch?

Contact us, we will help you choose the best solution for your project